1994

January

TH 13 VANMAN nl Monty Antwerpen (BE)
FR 14 VANMAN nl Monty Antwerpen (BE)
SA 15 Garga Shlink nl Monty Antwerpen (BE)
SA 15 VANMAN nl Monty Antwerpen (BE)

March

TU 08 Sarraute nl STUC Leuven (BE)
WE 09 Sarraute nl STUC Leuven (BE)
TH 10 Sarraute nl STUC Leuven (BE)
FR 11 Sarraute nl STUC Leuven (BE)
TU 15 Sarraute nl De Zeyp Brussel (BE)
WE 16 Sarraute nl De Zeyp Brussel (BE)
TH 17 Sarraute nl De Zeyp Brussel (BE)

April

MO 11 Sarraute nl Monty Antwerpen (BE)
TU 12 Sarraute nl Monty Antwerpen (BE)
TU 26 Sarraute nl Nieuwpoorttheater Gent (BE)
WE 27 Sarraute nl Nieuwpoorttheater Gent (BE)
TH 28 Sarraute nl Limelight Kortrijk (BE)

May

SU 22 Sarraute nl Festival aan de Werf Utrecht (NL)
MO 23 Sarraute nl Festival aan de Werf Utrecht (NL)

September

SU 04 Sarraute nl Theaterfestival Antwerpen (BE)
WE 28 Sarraute nl STUC Leuven (BE)
WE 28 Sarraute nl STUC Leuven (BE)

October

WE 12 Garga Shlink in volle bezetting nl fr Beursschouwburg Brussel (BE)
TH 13 Garga Shlink in volle bezetting nl fr Beursschouwburg Brussel (BE)
FR 14 Garga Shlink in volle bezetting nl fr Beursschouwburg Brussel (BE)
SA 15 Garga Shlink in volle bezetting nl fr Beursschouwburg Brussel (BE)

December

TU 20 Hyperventilatie nl STUC Leuven (BE)
WE 21 Hyperventilatie nl STUC Leuven (BE)
TH 22 Hyperventilatie nl STUC Leuven (BE)
FR 23 Hyperventilatie nl STUC Leuven (BE)